Acollit a la Indicació Geogràfica Protegida “Espárrago de Navarra”, té una coloració blanca, textura suau, amb fibrositat escassa o nul·la i un perfecte equilibri en la suavitat dela seva amargor al paladar, degut bàsicament a les fredes nits existents a la zona de producció, a la qualitat de les aigües i als sistemes de cultiu emprats en la seva obtenció.